សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ សីហា

អ្នកស្រី យឿន ចាន់ធូ

ម្ចាស់អាជីវកម្ម ប្រេងដូងសញ្ញាទេវតា

អតីតសិក្ខាកាម សីុ អិុនវេសមេន

មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកស្រី ចាន់ធូ បានដំណើរការអាជីវកម្ម ប្រងដូងសញ្ញទេវតារយៈពេល 14 ខែហើយ។ នៅកំឡុងពេលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគាត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត ការគាំទ្រជាច្រើនពីសហគ្រិនស្ត្រីផ្សេងទៀត និង អ្នកសម្របសម្រួលនៅ សីុ អិុនវេសមិន ក៏បានជួយជំរុញឲ្យគាត់ខិតខំ ពុះពាររហូតដល់គាត់សម្រេចនៅក្តីស្រមៃអាជីវកម្មរបស់គាត់។ នៅឆ្នាំ ២០១៥ គាត់បានចូលរួមសន្និបាតដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំរបស់ សីុ អិុនវេសមិន។ ហើយ គាត់បានដាក់ឈ្មោះដើម្បីប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញពីគំនិតអាជីវកម្មរបស់គាត់។ នោះគឺជាលើកទីមួយរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈនៅមុខមនុស្សជាច្រើន។ នៅក្នុងការប្រកួតនោះអ្នកស្រី ចន្ធូបានធ្វើបទបង្ហាញពីអត្ថប្រយោន៍នៃការធ្វើប្រើប្រាស់ប្រេងដូងចំពោះសុខភាព និង សម្រស់។ ដោយការមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ និង ជំនឿជឿជាក់លើផលិតផលដែលផលិតដោយដៃរបស់សហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរ បានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជ័យលោភីលេខ ១ នៅក្នុងការប្រកួត។ ថ្វីត្បិតបើអ្នកស្រីបានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់អ្នកស្រីមួយកម្រិត ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមិនឈប់ត្រឹមនេះនោះទេ អ្នកស្រីមានក្តីស្រមៃក្នុងការពង្រីកទីតាំង និង ជួយលើកស្ទួយផលិតផលដែលផលិតដោយដៃស្ត្រី។ 

ថ្មីៗនេះ ក្រុមការងារ សីុ អិុនវេសមិន បានចុះទៅសម្ភាសន៍ អ្នកស្រី ចាន់ធូ បន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ តោះសូមមកអានទាំងអស់គ្នា ថាតើបទសម្ភាសន៍នោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណាដែរ?

សំណួរ: តើអ្នកស្រីស្គាល់ សីុ អិុនវេសមិន តាមរយៈណាដែរ?

ចម្លើយ: ខ្ងំុស្គាល់ សីុ អិុនវេសមិន តាមរយៈមិត្តភក្ត័ និង គេហទំព័រ សីុ អិុវេសមិន។ 

សំណួរ: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្រេចចិត្តចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ សីុ អិុនវេសមិន?

ចម្លើយ: ពីព្រោះខ្ងំុគិតថាវាជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្ងំុឲ្យមានការរីកចំរើន។ 

សំណួរ: តើអ្នកស្រីអាចប្រាប់យើងបានទេថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអ្នកស្រីប្រឈម

ចម្លើយ: កាលពីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ខ្ងំុស្នាក់នៅជាមួយមិត្តរបស់ខ្ងំុ វាមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការផលិតផលប្រេងដូង។ ជាងនេះទៅទៀត ខ្ងំុមិនមានប្រាក់ទុនគ្រប់គ្រាន់ ហើយខ្ងំុថែមទាំងមិនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម។ 

ផលិតផលប្រងដូងដែលផលិតដោយ អ្នកស្រី ចាន់ធូ

ផលិតផលប្រងដូងដែលផលិតដោយ អ្នកស្រី ចាន់ធូ

សំណួរ: បន្ទាប់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មនៅ សីុ អិុនវេសមិន តើមានអ្វីខ្លះផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាជីវិតអ្នកស្រីផ្ទាល់? 

ចម្លើយ: បន្ទាប់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មនៅ សីុ អិុនវេសមិន ខ្ងំុមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើន។ ខ្ងំុមានទំនុកចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្ពស់ជាងមុន ហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀត ខ្ងំុបានសម្រេចក្តីស្រមៃដែលខ្ងំុចង់មានទីកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផលិតប្រេងដូង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ងំុបានបង្កើនការលក់ តាមរយៈការប្តេជ្ងាចិត្តលើការកត់បញ្ជីចំណូលចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយធ្វើការវិភាគលើវា។ 

សំណួរ: តើអ្នកស្រីមានដំបូន្មានអ្វីចង់ផ្តល់ទៅស្ត្រីដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម?

ជាដំបូង ខ្ងំុសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីដែលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មកំុបោះបង់ចោលនៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួន។ អ្នកត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯង មិនត្រូវរាថយជាដាច់ខាតមិនថាមានឧបសគ្គអី្វកើតឡើងក៏ដោយ។ ជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនោះអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យ។ មួយវិញទៀត ខ្ងំុសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្វែងរកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលណាមួយដែលអ្នកគិតថាវាត្រូវនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវាល្អណាស់សម្រាប់អ្នកក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែម និង ការបង្កើតបណ្តាញ។ លើសពីនេះទៅទៀត ពេលដែលអ្នកមានចម្ងល់ ឬ ជួបបញ្ហាអ្វីមួយអ្នកអាចស្វែងរកនរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មានបញ្ហាស្រដៀងអ្នកដើម្បីពិភាក្សាគ្នា ព្រោះនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មនៅ សីុ ខ្ងំុបានជួបជាមួយសហគ្រិនស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យផ្សេងទៀតដែលវាជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្ងំុក្នុងការពីភាក្សា ក៏ដូចជាពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងជំុវិញគំនិតអាជីវកម្ម។ ហើយពួកយើងតែងតែសហការ និង លើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។ 

ប្រងដូងសុទ្ធ 100% ដែលផលិតដោយដៃសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរ

ប្រងដូងសុទ្ធ 100% ដែលផលិតដោយដៃសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរ

សំណួរ: សូមអ្នកស្រីរៀបរាប់នូវពាក្យបីម៉ាត់ដែលចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ សីុ អិុនវេសមិន

ចម្លើយ: សុភមង្គល កម្លាំងចិត្ត និង ការលើកទឹកចិត្ត 

សំណួរ: តើអ្នកណែនាំកម្មវិធីរបស់ សីុ អិុនវេសមិនទៅអ្នកដទៃទេ?

ចម្លើយ: ប្រាកដណាស់ខ្ញុំនឹងណែនាំស្ត្រីដ៏ទៃទៀតឱ្យចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយនេះ។

ជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកស្រី យឿន ចាន់ធូ យ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់។ យើងពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនក្នុងការបន្តជួយគាំទ្រគាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់គាត់។ 

ដើម្បីចុះឈ្មោះមកកាន់វគ្គសិក្សាយើងសូមចូលទៅកាន់លីងនេះ https://www.sheinvestments.com/apply-/

 

 

 

 

Entrepreneur Of The Month

Entrepreneur of the Month – August 2017

Yern Chantou, Owner Tevada Coconut Oil

Alumni, SHE Incubator Program 2016

Yern Chantou has been operating her business, Tevada Coconut Oil, for 14 months now. In 2015, Chantou joined the SHE Conference, where she pitched her business idea. Knowing how beneficial coconut oil was for health, Chantou wanted to sell pure virgin coconut oil as a way to promote healthy living in Cambodia. Inspired by the incredible women entrepreneurs at the SHE Conference, Chantou spoke publically for the first time about her business idea. Over the next year, Chantou joined the SHE Incubator Program and received the support and encouragement she needed to kick-start her business. Today, she is well on her way of fulfilling her dreams by growing her business. Eventually, she wants to open her own shop and employ other Cambodian women who have face similar life struggles as her.

The following interview was conducted by SHE team 12 months after Chantou graduated from SHE Incubator Program.

How did you hear about SHE?

I heard about the program through a friend and the website.

Why did you decide to join?

I thought it was a great opportunity and would be very useful for me to develop my skills.

Tell us about a challenge that you faced and how you overcame that challenge?

I used to live with a housemate so it was hard to make my products in the house. I didn’t have enough capital to get my own place or start my business. I also lacked confidence and didn’t know a lot about managing a business.

What are some of the changes in your business since you graduated from SHE’s program?

I am a lot stronger now. I run my own business, I can afford to live by myself because I earn enough to support myself and also save some money. I am also more outgoing and confident now.

What would be your advise to women who want to start their own businesses?

I want the Cambodian women to go join a business training course because it is really important to start a business and to learn how to plan your business, how to manage your business and how to develop personally. My advise would be to believe in yourself, because in the business world you will most likely face a challenge, so you have to be strong and fight for your dreams, and you will succeed.

In three words, what did the program bring you?

Happiness, strength and encouragement.

Would you recommend SHE’s program to others?

Of course!

Thank you Chanthou for sharing your story with us today. We are proud to support women like you to scale their business and create a positive impact in their community. 

 

 

 

 

Women in business in Cambodia

Take the quizz to find out!-3.png

Women in Cambodia own 55% of private businesses – yet the vast majority of these are located in the informal sector where they have little opportunity to scale and grow. From the small-medium enterprise level up (where all the profit lives) it continues to be a man’s world. Women-run businesses account for only 40% of total business revenue and 51% of total business profit. 51% of women’s businesses only engage one person, and 96% four or fewer people. 

 

So what keeps Cambodian businesswomen from entering the profitable business sphere? 

Some of the barriers facing women entrepreneurs in Cambodia are: 

 • Lack of education
 • Lack of business training 
 • Lack of financial management skills or training 
 • Lack of access to financial capital and investment
 • Lack of support in their business ventures
 • Cultural barriers and gender-specific obligations and duties

 

Why should we care? 

Investing in women means investing in the entire household. Women are more likely than men to invest more resources in their children’s needs, such as health and education, which creates a more productive future generation. It is estimated that women will reinvest 90% of their revenue into their families. Not only, women are more likely to invest in their families, they are also more likely to support other women in their communities, creating social impact. In a larger scale, supporting women entrepreneurs will increase the national education level, by improving the sanitation and nutrition inside the country. 

Perhaps most importantly, when we don’t support female entrepreneurs, then only 50% of the population is fully participating in, and contributing to, the economic development of a country. Imagine if women were able to scale their businesses to the same degree as men currently are, and the larger impact this could create! 

 

What can we do to support the women entrepreneurs in our lives? 

 • We can start by educating ourselves on gender-specific discrimination that women face in their personal and professional lives.
 • We can spend more time helping around the house so they have more time to focus on their businesses 
 • We can encourage and support them to pursue their goals 
 • We can believe in their strength and courage and invest in their businesses

សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ កក្កដា

អ្នកស្រី ខៀវ ធីតា, ជាម្ចាស់សហគ្រាស និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Solar Green Energy Co., Ltd.
 

អ្នកស្រី ខៀវ ធីតា ជាសហកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុន Solar Green Energy Co., Ltd. រួមជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រី។ អ្នកស្រីបានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអស់រយៈពេលជាង 12 ឆ្នាំហើយបានបង្កើនអាជីវកម្ម និងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីផងដែរ។ អ្នកស្រីបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មធ្យមរបស់ សីុ (SHE's Accelerator Program) នៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ដើម្បីរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ និងទទួលបានជំនាញថ្មីដើម្បីកែលម្អនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រី។ ក្រុមការងាររបស់ សីុ បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រី ខៀវ ធីតា ក្រោយពីគាត់បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាបានរយៈពេល ៦ខែ ដូច្នេះសូមមកមើលទាំងអស់គ្នាពីបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែលគាត់បានផ្លាស់ប្តូរក្នុងអំទ្បុងពេល និង ក្រោយពេលចប់ពីកម្មវិធី សីុ។

សំណួរ: តើអ្នកស្រីស្គាល់ SHE តាមរយៈណាដែរ?

ចម្លើយ: ខ្ញុំបានស្គាល់ SHE ពីមិត្តម្នាក់ដែលខ្ងំុបានស្គាល់គាត់នៅពេលខ្ងំុចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយ។ គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចចូលរួមបាន។ បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវអំពីកម្មវិធីទាំងអម្បាលប៉ុន្មានដែលគាត់បានប្រាប់ ខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មធ្យម (SHE Accelerator Program)ព្រោះខ្ញុំគិតថាវាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត។
 

សំណួរ: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្រេចចិត្តចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ SHE?
 

ចម្លើយ: ខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មធ្យមនៅ សីុ (SHE Accelerator Program) ពីព្រោះខ្ញុំចង់រៀនពីរបៀបអភិវឌ្ឍចក្ខុវិស័យ និងការស្វែងរកគុណតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំក៏ចង់មានជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដ៏ជាក់លាក់ដើម្បីកែលម្អអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរ។

សំណួរ: តើអ្នកស្រីមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីចាប់តាំងពីអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីរបស់ SHE?
 

ចម្លើយ: ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីរបស់ SHE ខ្ញុំបានបង្កើនការលក់របស់ខ្ញុំ ហើយឥឡូវខ្ងំូមានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ងំុ។ លើសពីនេះ ខ្ញុំក៏បានរៀនពីការផ្ទេរការងារដល់ក្រុមរបស់ខ្ញុំ របៀបនៃតាមដានការងារជាមួយពួកគាត់ និងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្ញុំឱ្យបានប្រសើរជាងមុន។ ការអភិវឌ្ឍជំនាញគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឱ្យក្រុមរបស់ខ្ញុំ និងក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការល្អប្រសើរជាងមុន។

សំណួរ: តើអ្នកស្រីអាចប្រាប់យើងបានទេថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអ្នកស្រីប្រឈម ហើយអ្នកស្រីអាចយកជំនះបញ្ហាទាំងនោះបាន?
 

ចម្លើយ: ក្រុមហ៊ុនចាស់ និងឃ្លាំងផ្ទុកសំភារៈវាមានលក្ខណៈតូចហើយវានៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃ។ ខ្ញុំចង់បង្កើនផលិតផល បុគ្គលិក និងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វះមូលធនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។ នៅឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តធ្វើផែនការនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ ដោយមានការគាំទ្រពីស្វាមីខ្ញុំ និងដំបូន្មានពីមិត្តភក្តិដែលជាម្ចាស់ជំនួញដូចគ្នាឥឡូវខំ្ងុអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំដោយខ្ងំុអាចរកបានទីតាំងថ្មីផ្ទាល់ខ្លួន។ ឥឡូវនេះវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពីព្រោះការិយាល័យរដ្ឋបាល និងឃ្លាំងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្មានទេ។ ហើយការចំណាយរបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ចុះព្រោះខ្ញុំមិនត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះទៀតទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួញនៅតែបន្តហើយខ្ញុំត្រូវខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំ។

 

សំណួរ: តើគម្រោងអនាគតរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីគឺជាអ្វី?
 

ចម្លើយ: ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអ្នកវិនិយោគដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ បង្កើនការលក់ និងបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ខ្ញុំក៏ចង់
ផ្តល់ភ្លើងបំភ្លឺថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែលមិនទាន់មានថាមពលអគ្គីសនីទៅដល់។ ខ្ងំុគិតថាការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យវាល្អព្រោះវាជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកបរិស្ថានក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច។

សំណួរ: តើអ្នកស្រីមានដំបូន្មានអ្វីចង់ផ្តល់ទៅស្ត្រីដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម?


ចម្លើយ: ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមួយដោយខ្លួនឯងខំ្ងុសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយជាមួយស្វាមី (បើសិនជាអ្នកមាន) និងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកព្រោះការគាំទ្រពីគ្រួសាររបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលអ្នកកំពុងដំណើរការដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យ។ ដំបូន្មានផ្សេងទៀតគឺថាយើងគួរជៀសវាងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មណាដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងការធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ។ សូមធ្វើអាជីវកម្មណាដែលយើងអាចជួយដល់សង្គម និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍។  លើសពីនេះទៀតបើសិនអ្នកចង់ឲ្យអាជីវកម្មអ្នកមានលក្ខណៈរលូនខ្ងំុសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនណាមួយដែលអ្នកគិតថាអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មអ្នករីកចំរើន និងរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីគំរោងអាជីវកម្មអ្នក។ សម្រាប់ចំណេះដឹងគឺវាតែងតែមានអ្វីថ្មីជានិច្ចហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ងំុផ្ទាល់ខំ្ងុមិនដែលឈប់ស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗឡើយព្រោះខ្ងំុតែងតែចង់អភិវឌ្ឍខ្លូនឲ្យកាន់តែប្រសើរជានិច្ច។  

សំណួរ: សូមអ្នកស្រីរៀបរាប់នូវពាក្យបីម៉ាត់ដែលចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ SHE

ចម្លើយ: ទំនុកចិត្ត ការគាំទ្រ និង ភាពរីករាយ

សំណួរ: តើអ្នកណែនាំកម្មវិធីរបស់ SHE ទៅអ្នកដទៃទេ?

ចម្លើយ: ប្រាកដណាស់ខ្ញុំនឹងណែនាំស្ត្រីដ៏ទៃទៀតឱ្យចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយនេះ។

ជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកស្រី ខៀវ ធីតា យ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់។ យើងពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនក្នុងការបន្តជួយគាំទ្រគាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់គាត់។ 

ដើម្បីចុះឈ្មោះមកកាន់វគ្គសិក្សាយើងសូមចូលទៅកាន់លីងនេះ https://www.sheinvestments.com/apply-/

 

Entrepreneur of the Month

Our entrepreneur of the month: JULY

Kheav Thida, Co-Owner and Manager of Solar Green Energy Co., Ltd.

Alumni of SHE’s Accelerator, 2016

Kheav Thida co-owns the Solar Green Energy Co., Ltd. along with her husband. She has been managing the business for over 12 years and has increased her business and her revenue over the years. She joined SHE’s Accelerator Program in 2016 to learn how to better manage her business and gain new skills to improve and expand her business. 

 

How did you hear about SHE? 

I heard about SHE at a networking event. One of the people I met at the event told me about several training programs that I could join. After a little bit of research I choose SHE Accelerator as I thought it was the most interesting. 

 

Why did you decide to join? 

I decided to join SHE Accelerator, because I wanted to learn how to develop the vision and value of my company. I also wanted to gain personal development skills to improve my business. 

 

What are some of the changes in your business since you graduated from SHE’s program? 

Since graduating from SHE’s program, I have increased my sales, bought new land where I moved my business. I also learned how to delegate tasks to my team, follow-up with them, and manage my time better. Developing my supervisory skills has made my team more efficient. 

 

Tell us about a challenge that you faced and how you overcame that challenge? 

The place where I conducted my business was very small and it was far away form my home so it was hard to manage on a daily basis. I wanted to increase my products, increase my staff and my revenue, but I lacked capital to expand my business. In 2016, I decided to make a plan and solve this problem. With the help from my husband and advice from friends who owned businesses, I was able to buy new land and move my business to the new location. Now, it is easier for me to manage the company because the administration office and warehouse are close to each other. And my costs have gone down because I no longer have to pay rent as I own the land. However the business is still in progress and I need to work harder to reach my goals. 

 

What is your future plan for your business? 

I am currently actively searching for investors to expand my business, further increase my sales, and create more employment for Cambodians. I also want to provide more solar energy powered lights to Cambodians as it is more sustainable and helps with environmental efforts of reducing CO2 emission. 

 

What would be your advise to women who want to start their own businesses? 

If you want to start your business, my advise would be to discuss your idea with your husband and family members, because the support of your family is very important when it comes to running and growing your business. I also would advise to avoid doing harm to people just to make money. Be more socially conscious and actually solve a problem in the community and make people’s lives easier. On a practical note, join a training program because there are constantly new things to learn that could improve your business. 

 

In three words, what did the program bring you? 

Confidence, support, and happiness

 

Would you recommend SHE’s program to others?

Sure, I would recommend women to join the program. 

 

Thank you Thida for sharing your story with us today. We are proud to support women like you to scale their business and create a positive impact in their community. 

5 reasons why you should join the #50WomenProject

 

The 50 Women Project will provide 50 scholarships for women entrepreneurs in Cambodia to participate in the SHE business programs.

Those women will be supported through training, mentoring and access to financing to help them scale their businesses and create deep impact for their communities.

To support this project we are looking for entrepreneurs, industry professionals, and women (or men) passionate about supporting other women.

 

Here are the 5 reasons why you should join the 50 Women Project:

 

1. Support very motivated Cambodian women entrepreneurs!

Sreymao, one of our SHE graduate and entrepreneur explains, “Women in Cambodia are not valued in business because they are expected to only have a micro-business. No one supports women or give them ideas to start business. In my opinion, if you give an opportunity to a woman, I think they can succeed in business. I really want to change the concept in Cambodia that women cannot be successful. I want to challenge myself to always improve. Since studying at SHE, I have double my income per day.”

 

2. Let Cambodian women know that another woman (or man) somewhere has believed in them enough to invest in them to reach their potential. 

Jay, NGO worker and 50 Women Project supporter says: 

“The idea of women supporting women benefits all women and also demonstrates what a powerful force women can be when we act together to empower and support each other. When you empower a woman and show her she has value, you can transform her life.“

 

3. Investment in women has greater positive impact for the community as a whole. 

Amy, social worker and supporter of the 50 Women Project thinks thats “it’s important to support other women because it’s on us. It’s our power, it’s our bodies, it’s our lives, it’s our purpose. I wanted to be part of this project because I see the power in the women in Cambodia. I see them changing the country. I see them changing the world.“

 

4. Women’s workforce is under-utilised in every country and small businesses can have large and positive ramification for the country. So you are not just supporting women entrepreneurs but also supporting Cambodia’s development. 

Sally, entrepreneur and 50 Women Project supporter:

“I support other women in business because I believe that women have an excellent balance of intelligence, thriftiness and compassion. I also believe that the women’s workforce is under-utilised in almost every country and that small businesses can have large and positive ramifications on the economy.“ 

 

5. Donations are Tax deductible. 

Russel Boyd, Owner of Nathan Contractors and supporter of the 50 Women Project explains “My company is sponsoring 5 Cambodian women as part of the 50 Women Project, it’s great for my team to know that we are contributing to a great cause and tax deductible is always a bonus.”

 

So if you are looking for a cause to support, get involved and join the 50 Women Project here: https://sheinvestments.raisely.com/

សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ

សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែមិថុនា

កញ្ញា គ្រៀង ស្រីពៅ, ម្ចាស់ហាងកាត់ដេរក្តីសង្ឃឹមនៃស្ត្រី

 ស្រីពៅជាម្ចាស់ហាងកាត់ដេរ មានស្លាកយីហោថាក្តីសង្ឃឹមនៃស្ត្រីដែលផ្តល់ឱកាសការងារឲ្យស្ត្រីជាមួយនឹងជំនាញកាត់ដេរ។ ស្រីពៅជាសិក្ខាកាមមួយរូបដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មកម្រិតមូលដ្ឋាននៅក្នុងឆ្នំា២០១៦ ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ ក្រុមការងាររបស់សីុ បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយស្រីពៅក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាបានរយៈពេល៦ខែ ដូច្នេះសូមមកមើលទាំងអស់គ្នាពីបទពិសោធន៍គាត់ក្នុងអំទ្បុងពេល និង ក្រោយពេលចប់ពីកម្មវិធី។

 សំណួរ : ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ SHE?

ចម្លើយ : ខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍជំនាញ និង បង្កើនចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើន។

 សំណួរ : តើអ្វីជាការផ្លាស់ប្តូរនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកចាប់តំាងពីអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋាន?

ចម្លើយ : ការលក់របស់ខ្ញុំបានកើនដល់ទៅ ៥០ ភាគរយហើយបុគ្គលិកបានកើនទ្បើងពី ៤នាក់ ទៅ ៨នាក់។ ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនកាន់តែប្រសើររួមមានបង្កើនចំនួនអតិថិជនថែមទៀត។ ក្រៅពីនេះ ខ្ញុំចេះពីការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុ និងការធ្វើទីផ្សារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្នថែមទៀតផង៕

សំណួរ : សូមរៀបរាប់នូវឧបសគ្គដែលអ្នកបានជួបប្រទះ និង ជំនះវាដោយរបៀបណា?

ចម្លើយ : ខ្ញុំមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការផ្ទេរការងារឲ្យបុគ្គលិក និង ការតាមដានពីដំណើរការការងាររបស់ពួកគេម្នាក់ៗ។ ក្នុងនេះផងដែរ កង្វះខាតក្នុងការតាមដានពីដំណើរការរបស់បុគ្គលិកអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកឆ្លាក់ទឹកដៃ បំពេញតួនាទីមិនអស់ពីលទ្ធភាព រួមទំាងប៉ះពាល់ដល់ការលក់ និង ចំណូលទំាងមូលថែមទៀតផងហើយវាជាហេតុធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រគល់ទំនិញម្តងៗ។ ប៉ុន្តែក្នុងអំទ្បុងពេលសិក្សាជាមួយកម្មវិធី SHE ខ្ញុំក៏ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកសម្របសម្រួលពីការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និង ការដឹកនំាក្រុមការងារឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះ។ ជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំបានអនុវត្តន៍អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានរៀនពីកម្មវិធីទំាងការគ្រប់គ្រង ការលើកទឹកចិត្ត និង ការកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានរលូនដែលជម្រុញឲ្យផលិតកម្មនៃការងាររបស់ពួកគេកើនទ្បើង បូករួមទំាងអតិថិជនថ្មីមកជាវសេវាកម្មរបស់ពួកយើងកាន់តែមានការទទួលស្គាល់ច្រើនជាងមុនថែមទៀតផង។

សំណួរៈ តើអ្វីសារផ្តំាផ្ញើរបស់អ្នកទៅកាន់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលចង់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន?

ចម្លើយ: ស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកស្រលាញ់ ហើយចង់ធ្វើវា ដោយប្តេជ្ញាចិត្តប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចគោលដៅទំាងនោះ៕

សំណួរ : សូមប្រាប់ពាក្យបីម៉ាត់ដែលអ្នកបានទទួលពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់ស៊ី

ចម្លើយ: សុភមង្គល មិត្តភាព និង ទំនុកចិត្ត

សំណួរ: សូមបរិយាយពីពាក្យមួយឃ្លាដែលបានផ្លាស់ប្តូជីវិត រឺ អាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់SHE។

ចម្លើយ : ខ្ញុំបានរៀនឲ្យចេះបើកចិត្តកាន់តែទូលំទូលាយ មានគំនិតច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើនជាមួយទំនុកចិត្តដែលអាចចែករំលែកគំនិតរបស់ខ្ញុំជាមួយបុគ្គលិក និង មនុស្សដទៃទៀតផងដែរ។

សំណួរ: តើអ្នកចង់ណែនំាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់SHE ទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែររឺទេ?

ចម្លើយ : ចាស ប្រាកដហើយ !

ជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងស្រីពៅយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់។ យើងពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនក្នុងការបន្តជួយគាំទ្រគាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងសហគមន៍។

Entrepreneur of the Month

Our Entrepreneur of the Month: JUNE

Keang Sreypov, Owner of Hope for Women Tailor shop

DSCF0215.JPG

Keang Sreypov owns and manages Hope for Women Tailor Shop, which she started to create employment for women with tailoring skills. Sreypov joined SHE’s Incubator Program in 2016 to develop her business management skills. SHE team interviewed Sreypov 12 months after she graduated from the Incubator program, to hear about her experience during and after the program.

 

Why did you decide to join SHE’s Incubator Program?

I wanted to develop my skills and gain knowledge about business management to expand my business.

 

What are some of the changes in your business since you graduated from SHE’s Incubator Program?

I have increased my business income by 50%, increased my staff from 4 to 8. I have developed good relationships with my customers and increased my customer base. Additionally, I am better at managing my finances and have developed my marketing skills.

Sreypov and some members of her team at the Hope for Women tailor shop

Sreypov and some members of her team at the Hope for Women tailor shop

Tell us about a challenge that you faced and how you overcame that challenge?

I had difficulty delegating tasks to my staff and would often not follow-up with them. The lack of follow-ups decreased staff productivity and impacted my sales and overall income. It also strained my relationships with my customers, as the products would not be completed on time. During SHE’s Incubator program, I received mentorship and advice from the facilitators about staff management and leadership. I utilized everything I learned at SHE to better manage my staff and build better relationships with them. Consequently, my staff productivity increased, I gained new customers, and my business is now more visible and has gained recognition in the community.

 

What would be your advice to women who want to start their own businesses?

Find what you are passionate about, commit to it and work hard to achieve your goals.

 

In three words, what did SHE’s Incubator Program bring you?

Happiness, friendship & confidence.
 

In one sentence, how did the program change your life or business?

I am more open-minded now, more creative and feel confident about sharing my ideas with my staff and other people.

 

Would you recommend SHE’s program to others?

Sure!

Thank you Sreypov for sharing your story with us today. We are proud to support women like you to scale their business and create a positive impact in their community. 

 

ការបង្កើតបណ្តាញ

បណ្តាញគឺជាជំនាញដ៏សំខាន់មួយជួយជំរុញឲអាជីវកម្មរបស់យើងកាន់តែមានភាពរីកចំរើន។ ការអភិវឌ្ឍ និងការរក្សារទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំវាជាមួយដៃអាជីវកម្ម អ្នកវិយោគ និងបុគ្គលិកដ៏មានជំនាញវាជួយឲអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចំរើនឈានទៅកាន់ភាពជោគជ័យ។

DSC_0340 copy.jpg

អ្នកអាចបង្កើតបណ្តាញតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ ឬតាមរយៈអីុម៉ែល និងតាមរយៈបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗដែលមនុស្សពេញនិយមប្រើដូចជាហ្វេសប៊ុកជាដើម។

នៅក្នុងនោះផងដែរអំឡុងពេលដែលអ្នកទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្កើតបណ្តាញអាកប្បកិរិយា និងពាក្យសម្តីដំបូងរបស់អ្នកដែលនឹងធ្វើការសន្ទនាជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់នោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដឹងថាតើបុគ្គលដែលអ្នកចង់បង្កើតបណ្តាញជាមួយគាត់ចង់សន្ទនាជាមួយយើងវិញរឺក៏អត់។ ដើម្បីធ្វើអោយការចាប់ផ្តើមសន្ទនាយើងមានភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការបង្កើតបណ្តាញ។អ្នកគួររៀនអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្ត  "Elevator specch" ហើយនិងរៀនពីវិធីសាស្ត្រសរសេរអីុម៉ែលដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។

Elevator Speechដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្ត elevator speech

អ្នកត្រូវសេង្ខបអំពីខ្លួនអ្នក និងអាជីវកម្មរបស់យើងដោយយកតែចំណុចសំខាន់ៗមកនិយាយបានហើយ។ ជាទូទៅ Elevator speech យើងមិនត្រូវនិយាយលើសពី ២០-៣០ វិនាទីទេ។ វាហាក់បីដូចជានៅពេលដែលយើងជួបជាមួយដៃគូអាជីវកម្មសំខាន់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងជណ្តើរយន្តអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគេមានបំណងចង់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជំនួញជាមួយអ្នក ច្បាស់ណាស់គេប្រាកដជាសួរនាំអ្នកពីខ្លួនអ្នកនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ក្នុងកាលទេសៈបែបនេះអ្នកមិនមានពេលច្រើនដើម្បីបរិយាយទេ។ អ្នកមានពេលយ៉ាងហោចណាស់ ២០-៣០ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីធ្វើការពន្យល់ និងបកស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេស្ងើចសរសើរនិងយើង ហើយគេចង់សំុព័ត៌មានលំអិតរបស់យើងសម្រាប់ទាក់ទងនៅពេលក្រោយ។ សម្រាប់ Elevator speech  អ្នកត្រូវសង្ខេបនៅចំណុចសំខាន់ដែលយើងគិតថាវាគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ និងចង់ចាំវាដើម្បីចៀសវាងការនិយាយរដាក់រដុបមិនបានល្អ!

គន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្ត Elevator speech មានដូចខាងក្រោមនេះ:

 • ចាប់ផ្តើមដំបូងដោយការបរិយាយអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក ហើយត្រូវផ្តោតលើបញ្ហាដែលអ្នកបានដោះស្រាយ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណាះទេអ្នកត្រូវតែរៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលអាជីវកម្មអ្នកបានចូលរួមចំនែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមផងដែរ។ រៀបរាប់បន្ថែមនូវព័ត៌មានស្ថិតិជាភាគរយដែលបង្ហាញពីគុណតម្លៃពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ គុណប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានស្ថិតិជាភាគរយវាខ្លីចំពោះខ្លួនអ្នកក៏ស្រួលចាំ ហើយអ្នកស្តាប់គាត់ក៏ងាយស្រួលយល់។

 • បង្ហាញពីចំណុចដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានលក្ខណៈខុសគេដែលអ្នកដទៃមិនមានដូច។ តើអ្វីដែលអ្នកធ្វើអោយអាជីវកម្មអ្នកមានលក្ខណៈខុសគេដែលគ្មាននរណាធ្វើដូចបាន? ចូរពន្យល់ពីវា

 • សួរសំណួរបើកដើម្បីអោយដៃគូអ្នកបានចូលរួមចំណែកក្នុងការសន្ទនា

 • រៀនអនុវត្តម្តងហើយម្តងទៀត ពេលដែលអ្នកអនុវត្តអ្នកអាចអនុវត្តជាមួយនាឡិកាកំនត់នាទី។ ដាក់កំនត់ ៣០វិនាទី ហើយអ្នកអាចអនុវត្តធ្វើបទបង្ហាញ Elevator speech ជាមួយមិត្តភ័ក្ត ឬគ្រួសាររបស់អ្នក។

រៀនពីការសរសេរអីុម៉ែលដែលមានប្រសិទ្ធភាព

ការរៀនសរសេរអីុម៉ែលមួយអោយបានល្អគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមវិធី២យ៉ាងគឺទីមួយយើងត្រូវរៀនពីរបៀបសរសេរ និងផ្ងើអីុម៉ែលដល់មនុស្សគោលដៅ និងទីពីរការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការឆ្លើយតបអីុម៉ែលបន្ទាប់ពីយើងបានទំនាក់ទំនងទៅគេម្តងហើយ។ 

 • របៀបនៃការសរសេរ និងផ្ងើរអីុម៉ែលដល់មនុស្សគោលដៅ: ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញយើងអាចផ្ងើរតាមរយៈអីុម៉ែលទៅកាន់នរណារម្នាក់ដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសហការជាមួយ។

 1. ទម្រង់ខ្លឹមសារក្នុងអីុម៉ែលគួរមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ខ្លីមានខ្លឹមសារល្អ។ យើងត្រូវចាំថាមនុស្សគោលដៅរបស់យើងមានការមមាញឹកក្នុងការងារគាត់ណាស់។ គាត់និងមិនមានពេល  ច្រើនក្នុងការអានអីុម៉ែលមួយដែលមានលក្ខណៈវែង ហើយមានខ្លឹមសារស្មុគស្មាញនោះទេ។ ដូច្នោះហើយយើងមិនគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់គាត់ទេ សរសេរអីុម៉ែលដែលមានលក្ខណៈខ្លី ច្បាស់លាស់ និងត្រូវតម្រូវចិត្តអ្នកអាន។
 2. យើងត្រូវដឹងថាមនុស្សគោលដៅយើងជាមនុស្សបែបណា ដូចជា តើគាត់មានតួនាទីអ្វីក្នុងការងារ? តើសិក្ខាសាលាបែបណាដែលគាត់ចូលចិត្តចូលរួម? គាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តលើអ្វី? វិធីសាស្ត្រដែលល្អសម្រាប់ការផ្ងើអីុម៉ែលដំបូងអ្នកគួរតែនិយាយអំពីគេឲបានច្រើនជាជាងនិយាយពីខ្លូនអ្នករហូត។
 3. តភា្ជប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើន។ ក្នុងនោះផងដែរអ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយដែលអ្នកមានចំនង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នាជាមួយអ្នក ឬមិត្តភ័ក្ត្ររបស់មិត្តអ្នក។ ការបង្កើតទំនាក់ទំនងបែបនេះជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយព្រោះពួកគាត់ងាយចង់ចាំអ្នក ពេលដែលជួបលើកក្រោយទៀតយ៉ាងហោចគាត់ចាំថាអ្នកជាមិត្តរបស់មិត្តគេ ឬអ្នកមានចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នានិងគាត់ដែរ។
 • ការរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អ: បន្ទាប់ពីអ្នកធ្លាប់បានជួបទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ម្តងហើយ បន្ទាប់ពីនោះអ្នកច្បាស់ជាប្រើប្រាស់អីុម៉ែលក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់បានជួបកន្លងមក។ ការរក្សាទំនងទំនងឲ្យបានល្អជាញឹកញាប់ជាមួយអ្នកដែលយើងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយវាប្រសើរជាងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សថ្មីៗទៀត។ បើសិនយើងគិតតែទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សថ្មីៗហើយមិនខ្វល់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលអ្នកស្គាល់ពីមុននោះបណ្តាញអ្នកមិនមានភាពរឹងមាំទេ។
 1. កំុគ្រាន់តែអីុម៉ែលទៅគេនៅពេលដែលយើងត្រូវការជំនួយការធ្វើបែបនេះវាពិតជាមិនល្អក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងទេ។ ការបង្កើតបណ្តាញមិនមែនមានន័យថាយើងគិតតែចង់បានពីគេរហូតតែប៉ុណ្ណាះទេតែយើងត្រូវមានការផ្តល់ឲ្យផងដែរ។ ការបង្កើតបណ្តាញ និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អគឺត្រូវមានការផ្តល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។
 2. ទម្រង់អីុម៉ែលដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍: អីុម៉ែលពួកគេអំពីប្រធានបទ ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកគិតថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍ដោយពឹងផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកអាចសួរសំណួរទាក់ទងពីអាជីវកម្មរបស់គេជាដើម។

ជាចុងក្រោយពេលដែលអ្នកចង់បង្កើតបណ្តាញអ្នកមិនគួរចាំដល់ពេលដែលមានសិក្ខាសាលា ឬព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសណាមួយទេ។ ចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍វាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយមិត្តភក្តិអ្នក មិត្តរួមការងារ និងអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកនិយាយប្រាប់គេអំពីអាជីវកម្ម និងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើ។ មិនថាអ្នកណាឡើយដែលនៅជំុវិញខ្លួនអ្នក អ្នកអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគេបានទាំងអស់។ សូមកំុខ្លាចនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមសន្ទនា!

 

 

 

 

 

Networking 101

Networking is an essential skill that will help you grow and improve your business. Developing and maintaining a strong circle of contacts will help you connect with potential investors, partners, and skilled employees.

Networking can be done in person at different events or via email and social media. While networking, the first impression you make will determine whether you will hear back from that person or not. To make a great first impression, you should develop and practice your ‘elevator speech’ and learn to write effective emails.

Elevator Speech

Develop and practice your elevator speech – a short speech that describes you and what you do. The elevator speech should be no more than 20-30 seconds- as if you were to meet a potentially important contact for the first time in an elevator and he/she asked you: “what do you do?” you would have about 20-30 seconds to explain and make an impressive impact so that person asks for your contact details. Your elevator speech should be memorable, interesting and succinct.

 • Start by describing what your business does. Focus on the problems that your business solves and how you help people. Add information or statistic to show the value in what you do.    Identify what makes you or your business unique. What do you do that no one else does?
 • Ask an open-ended question to involve the person in the conversation.
 •  Practice! Practice your speech with a timer to make sure it is no longer than 30 seconds. You can practice your speech with friends and family.

Learn to write emails

You should know how to write a good email both during the ‘outreach’ stages of networking and when you have already established a connection.

Outreach Stage:
to develop your network, you can send out emails to people whose work you are interested in.

 • Keep the email short and simple. You have to remember; the people you are reaching out to are very busy and will probably not read a long and complicated email. So don’t waste their time. A short paragraph is more than enough!
 • Make it about them, not you! Research the person you are reaching out to. Learn what they are passionate about and what they are working on. In your first email, talk mostly about them.
 •    Find a connection: this could be either a mutual friend or an interest that you can connect over. Finding a connection will make you more memorable to the reader.

 Established Connections

As you build your network, use email to stay in touch with the contacts you have made so far. Staying in constant contact is often more important than making new connections.

 •  Don’t panhandle: If the only time you are emailing a contact is when you need something from them, you are doing it wrong. Networking is not all about what you can get out of your contacts, but also what you can give. It has to be a give and take relationship.
 • Send your contacts interesting emails: this is where your research comes in hand. Email them about articles or events that you think might interest them based on their passions. Ask them thoughtful questions regarding their business etc.

Lastly, you don’t have to wait for a special event or conference to start networking. Make networking part of your daily routine. Start by talking to your friends and neighbours about what you do. Chances are your neighbours know someone who would be interested in learning more about your business. So don’t discount the people around you!

 

What is the "informal" sector, and why does it affect Cambodian women?

A prerequisite to developing and launching SHE was extensive research into the position of women in business in Cambodia. Through this, we learnt that nearly 80% of Cambodian women participate in labour, and somewhat surprisingly, more than half of private business is owned by women. Sounds pretty good right? But as in most cases, the statistics fail to convey the lived reality. Women are certainly active in the Cambodian economy, but they continue to face gender discrimination, income disparity and job insecurity.

In particular, of the 65% of businesses owned by women, the vast majority of them exist in the informal sector. Given that women are over-represented in the informal sector worldwide, this was less surprising - in most developing countries, the informal sector is the primary source of employment for women. But what is the ‘informal’ sector and what implications does this have for women in business in Cambodia?

Broadly, the informal sector comprises of labour market activities that fall outside of government regulation and on which taxes are not paid. In developing countries in particular, the informal sector is a “pervasive and persistent economic feature”, mainly because it provides individuals with income where earning opportunities in the formal sector are scarce. This may take the form of anything from subsistence farming to street vending. 

Given this, in developing countries in particular the informal sector on its own is not a bad thing. Indeed, the informal sector is a source of job creation for individuals and families who otherwise wouldn’t be able to support themselves. However, the flip side of this is that workers are operating outside of the regulation of employment and safety legislation. The very ‘informal’ nature of the informal sector means that the work is often unstable and insecure. There are no contracts, enforced working or pay conditions, access to social services such as health-care or leave. In Cambodia, whilst it is relatively easy to find a job in the informal sector, workers face a high likelihood of labour abuse and receive significantly less pay than their peers in the formal sector . This insecurity has meant the informal sector has also earned the label of the “unprotected sector”. Basically, for workers relying on making a living in the informal sector, the future is extremely uncertain.

For women in Cambodia this presents a significant challenge. Traditional norms that place sole responsibility for the home on women mean that informal work is one of the only ways they can supplement their families incomes. Thus, many women start their own micro-businesses, often by taking out a small loan, that they can then run in addition to taking care of their families. However, operating within the informal sector, these women have little chance to grow these businesses beyond the subsistence level. The uncertainty of the sector means that long term goals fall victim to day-to-day struggles and often, the women are not able to even make enough to pay off their loans, plunging them into debt.

However, if these businesses were able to grow and formalise, this would be a real opportunity for generating social and economic change. Not only would this create stable income for the women (90% of which the women re-invest back into their families and community), but it would also create jobs for other Cambodians within the formal sector, affording them more security and stability as well as a safer working environment. Our vision is that as women grow and formalise their businesses, they will focus on expanding this opportunity to other women in particular, giving more and more women access to safer, more secure incomes and by extension more independence and decision-making power. So whilst certainly the informal sector will continue to be pervasive in Cambodia for the foreseeable future, growing women’s businesses into small-medium formal enterprises is one way to offer a better quality of life to more Cambodians.

- Written by Prue Allen, WhyDev Fellow at SHE Investments

Is "Innovation" more than just a buzz word?

Innovation. It’s the word that’s everywhere you turn, from business, to politics, to development, to technology, to education. Strike up a conversation around these topics and chances are innovation will get dropped in there at some point. What do you do, what do you support, how do you meet this challenge, how do you become successful? – the answer always seems to come back to the need to innovate. Indeed, the notion of innovation has become so popular, it has been labelled "the buzzword of the decade"[1].

But what actually is innovation? And is it really the answer to all our problems?

Innovation is more than just ideas

Innovation is more than just ideas

Innovation is referred to so pervasively that sometimes it’s actual meaning becomes obscured and diluted. Sweeping statements – for example - I support innovative social entrepreneurs – sound great, but what do they actually imply? Innovation is really just the process of coming up with new ways to solve important problems or surmount pressing challenges. More than just ‘good ideas’, the process of innovation also involves implementation, testing and refining stages to turn ideas into reality. Legitimate innovation requires tangible change.

When you consider innovation in this way, as a process of creating change view new ways of thinking, it’s not hard to see why innovation is so prevalent in the modern vernacular. More than just a means for corporations to retain their competitive edge, innovation represents an opportunity for coming up with new ideas to overcome collective global issues from climate change to economic crisis. Given the glaringly obvious failure of old ideas, innovative thinking to combat these problems is not just a nice refrain, but a strategic necessity. Urama and Acheampong advocate for social innovation; the development of solutions to social problems that are more effective, efficient and sustainable than current solutions.

They point out that “we are in desperate need of a fundamental transformation of social, economic and cultural arrangements. The old paradigm of government aid is simply inadequate to the challenge. What we need instead are creative and innovative solutions for fostering sustainable growth, securing jobs, and increasing competitive abilities”[2]. Innovation, when it involves action beyond the rhetoric, has the capacity to affect widespread social change. Fair trade, distance learning, renewable energy – there are many examples of how innovative processes have resulted in positive impact.

Geeks in Cambodia, a tech-news platform, has designated March as Innovation Month in Cambodia. They note that whilst Cambodia may not be the country that springs to mind as being at the forefront of innovation, innovative solutions are trending across the region as access to technology and education spreads. Smart-phone culture is thriving here, especially in urban areas, and one third of the population has access to the internet. This represents a real opportunity for innovative young people to come together and seek creative solutions to some of Cambodia’s most deeply entrenched social problems. As Geeks in Cambodia point out, “there is still some big gaps in knowledge and creativity in using the technology. We need to foster a culture of playing more with this, and trying new ideas”[3].

Innovation does not need to be confined to technological advances to create social change and growth in Cambodia. There are countless examples of new and innovative ideas that are demonstrating impact. Take for example, the Lady Saving Group (LSG), an informal credit union for women. Faced with the social implications of wedding expenses, where the groom pays for the celebration and the bride thus becomes ‘indebted’ to her husband, the LSG used innovative thinking to come up with a solution. They created a wedding loan with a very low interest rate, encouraging their members to contribute financially to their own weddings and thereby challenge the perceptions that they are something akin to a product in a transaction. The women that have taken up this loan so far have reported feeling like more valued members of their family, with increased decision making power and authority.

Pretty cool right?

At SHE we work with women entrepreneurs. And by nature, entrepreneurs are innovative. Given the potential impact of innovative thinking – to grow businesses, to grow the economy, to provide for families, to solve problems – we are excited to foster an innovative culture with our Program Participants. Innovative thinking and innovative action represents a real chance for Cambodian’s to be agents of positive social change. More than a buzzword, innovation is an opportunity. However, the overuse and generalization of the term is creating confusion of what it is we need when we advocate for more innovation. Michael O’Bryan, founder of the innovation consulting company 360 Thinking points out that we lose sight of the specific skills and behaviors needed to be innovative when this is what we should be focusing on. “Specifically, we need people to possess a series of thinking skills and behavioral traits that result in their ability to discover, develop, and test ideas and solutions that will result in positive changes not only to their prospective fields but also in their daily lives”[4].

Once Cambodian’s have these skills and traits, imagine the future they can create.

- Written by Prue Allen, WhyDev Fellow at SHE Investments