សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ

សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ ធ្នូ 2017

កញ្ញា សួង សុវឌ្ឍនា

សហស្ថាបនិក E House App

អតីតសិក្ខាកាមនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាន 2016 នៅ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments)

P4221845.JPG

តាមបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាដែលមានភាពលំបាកដែលក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងតម្លៃសមរម្យនាពេលដែលកញ្ញាមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញលើកដំបូង។ កញ្ញា សួង សុវឌ្ឍនា បានបង្កើត E House App ឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់សិស្ស-និស្សិត និងកម្មករនៅតាមខេត្តដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកមកភ្នំពេញឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់ដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរ។ E House App ដើរតួជាឈ្មួញកណ្តាល ហើយក៏ជា App មួយដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ ពីព្រោះ E House មានដៃគូជាច្រើនជាមួយម្ចាស់បន្ទប់ជួល ផ្ទះល្វែង និងមានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនសិស្ស-និស្សិត និងកម្មករ។  កញ្ញា សួង សុវឌ្ឍនា បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន (SHE Investments) កាលពីឆ្នាំ 2016។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយើងឃើញថាកញ្ញាបានអភិវឌ្ឍច្រើននៅលើការងារដែលកញ្ញាកំពុងធ្វើ

តោះ!អានបទសម្ភាសន៍របស់យើងជាមួយនឹងកញ្ញាបន្តិចមើ់ល!

សំណួរ៖ តើកញ្ញាបានចាប់ផ្តើមដំណើរការអាជីវកម្មនេះបានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?

ចម្លើយ៖ ខ្ញុំ និងក្រុមការងារបានចាប់ផ្តើមធ្វើការស្រាវជ្រោវទីផ្សារតាំងពីឆ្នាំ 2015 ហើយ E House App បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការក្នុងខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះ។

សំណួរ៖ តើកញ្ញាស្គាល់ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន (SHE Investments) តាមរយៈណាដែរ?

ចម្លើយ៖ ខ្ញុំបានទៅចូលរួមសន្និបាតរបស់ SHE ហើយខ្ញុំបានលឺថានៅ SHE មានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មសម្រាប់ស្ត្រី។

សំណួរ៖ ចុះហេតុអ្វីបានជាបងសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន (SHE Investments)?

ចម្លើយ៖ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួម ពីព្រោះខ្ញុំមានបំណងចង់អភិវឌ្ឍជំនាញធ្វើអាជីវកម្ម។ លើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ SHE ទើបខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមបំពេញនូវអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាត។

សំណួរ៖ តើឧបសគ្គអ្វីដែលកញ្ញាបានជួបប្រទះហើយកញ្ញាគិតថាវាមានភាពលំបាកជាងគេ?

ចម្លើយ៖ នៅពេលដែលខ្ញុំនិងក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រោវទីផ្សារ នាពេលនោះយើងមិនមានទុនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតនៃការបង្កើត E House App កើតមានឡើងទេ។ ប៉ុន្តែដោយសារបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន (SHE Investments) ពួកគាត់បានជួយគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែលជាជម្រុញឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងច្រើនជាងមុន។ ពេលនោះពួកយើងបានដាក់ពាក្យប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មរបស់កម្មវិធី Epic ហើយក្រុមការងារខ្ញុំនិងខ្ញុំបានទទួលប្រាក់រង្វាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យគំរោងមួយនេះរីកចំរើនមកដល់សព្វថ្ងៃ។ បច្ចុប្បន្ននេះ E House App បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយ។ E House App មានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ សម្រាប់សិស្ស-និស្សិត ដែលចំណាកស្រុកមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ពួកគាត់នឹងមិនជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកផ្ទះស្នាក់នៅដែលមានទាំងសុវត្ថិភាព និងតម្លៃសមរម្យទៀតនោះទេ។

P1000108 (1).JPG

សំណួរ៖ តើកញ្ញាមានដំបូន្មានអ្វីដើម្បីផ្ញើជូនស្ត្រីដែលទើបតែចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម?

ចម្លើយ៖ បើសិនជាបងៗឬប្អូនៗដែលមានបំណងចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្លួនឯង ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន មិនថាគាត់ជាគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬក៏មិត្តរួមការងារទេ ឲ្យតែពួកគាត់មានការតាំងចិត្ត និងប្តេជ្ញាចិត្តមិនរាថយ អ្នកគួរតែជ្រើសយកដៃគូម្នាក់នោះ។

សំណួរ៖ សូមរៀបរាប់ពាក្យបីម៉ាត់ដែលកញ្ញាចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ក្រោយទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីស៊ី អ៊ិនវេសមិន (SHE Investments)?

ចម្លើយ៖ ការគាំទ្រ ការជំរុញលើកទឹកចិត្ត និងការប្តេជ្ញាចិត្ត

សំណួរ៖ សូមបរិយាយពាក្យមួយឃ្លាដែលបានដែលបានផ្លាស់ប្តូរជីវិត ក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់កញ្ញាតាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស៊ី អ៊ិនវេសមិន (SHE Investments)?

ចម្លើយ៖ ខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុន។ ពេលដែលខ្ញុំចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន ទើបខ្ញុំដឹងថាការបង្កើតបណ្តាញមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបណ្តាញច្រើនក៏ដោយសារខ្ញុំបានយកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពី SHE យកទៅអនុវត្តន៍។

សំណួរ៖ តើកញ្ញានឹងណែនាំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះទៅកាន់សហគ្រិនស្ត្រីដទៃទៀតដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

ចម្លើយ៖ ចាស់! ប្រាកដណាស់។ សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលមានបំណងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញបន្ថែមសម្រាប់ខ្លួនឯង និងអាជីវកម្ម ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មរបស់ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន (SHE Investments)។

ជាចុងក្រោយសូមអរគុណ កញ្ញា សួង សុវឌ្ឍនា យ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់។ យើងពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនក្នុងការបន្តជួយគាំទ្រគាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់គាត់។ 

តើអ្នកមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និង ក្លាយជាសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យដែរឬទេ? បើសិនជាអញ្ជឹងមែនដាក់ពាក្យមកកាន់ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments) ថ្ងៃនេះ។ 

 

ENTREPRENEUR OF THE MONTH

Entrepreneur of the Month – December 2017

Suong Sovathana

Co-owner, E House App

Alumni, SHE Incubator 2016

P4221845.JPG

 

Suong Sovathana started E House App, a service that assists provincial students and workers who have migrated to Phnom Penh to find accommodation, after facing difficulty finding a safe and affordable place to rent while she was studying in university. E House App acts as a middleman, sourcing safe and affordable rooms and apartments for rent, creating agreements with the landlords and then referring them to students and workers. Sovathana graduated from SHE Incubator Program in 2016, and has been working on further developing her business. She is in middle of launching a mobile application to make this service more accessible to students and workers in need of accommodation in Phnom Penh. The following interview will give you a glimpse of her journey to accomplishing her goals.

How long has your business been operating?

We started doing our market research in 2015, and have been fully operational since January of 2017.

How did you hear about SHE?

I attended the SHE Conference and heard about SHE’s Business Training programs.

Why did you decide to join?

I decided to join because I was interested in business development and because SHE offered a scholarship to be part of the program, which allowed me to participate.

What has been the greatest challenge you have faced since deciding to run your own business?

My team and I worked on our market research but we lacked capital to make our idea come to life. The support and encouragement that I received during SHE’s Incubator Program boosted my confidence. My team and I were able to present our idea in a competition and won the prize that allowed us to make our business operational. Currently, we are getting ready to launch our mobile application that will make it even easier for young people to find safe and affordable housing in Phnom Penh.

P3251541.JPG

What would be your advise to women who want to start their own businesses?

I would advise them to find a good partner, whether it’s a friend or family member, build a good team, and fully commit yourself to your businesses.

In three words, what did the SHE’s program bring you?

Support, inspiration, and commitment.

In 1 sentence, how did the program change your life or business?

I have more confidence in myself now. I have understood how important networking is and I am using the skills I learned during SHE’s program to build my network.

Would you recommend SHE’s program to others? Why?

Yes, everyone who is interested in developing their personal skills and improving their business, I highly encourage them to join the program!

Thank you,Sovathana for sharing your story with us today. We are proud to support women like you to scale your business and create a positive impact in your community. 

 Would you like to be the next amazing woman to graduate from our program? If yes, apply now for our Incubator program

ស្ត្រីក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា

Accelerator group 8.JPG

65% នៃស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច  ប៉ុន្តែអាជីវកម្មទាំងនោះមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការពង្រីកខ្លូន និងក្លាយជាអាជីវកម្មផ្លូវការ។ ម្ចាស់សហគ្រាសតូចនិងមធ្យមដែលមានអាជីវកម្មជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាបុរស។ 
តើហេតុអ្វីស្ត្រីនៅតែមិនមានឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើនមុន និងផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយជាអាជីវកម្មផ្លូវការបានដូចបុរស?

នេះគឺជាកត្តារារាំងក៏ដូចជាឧបសគ្គដែលសហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួប៖ 

 • កង្វះការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកសិក្សា ឬវិជ្ជាជីវៈ 
 • កង្វះការទទួលបានការគាំទ្រពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្ម
 • កង្វះជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ 
 • ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានទុនហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគ
 • កង្វះការគាំទ្រ និងកម្លាំងចិត្តពីក្រុមគ្រួសារក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មព្រោះដោយសាតែគាត់ជាស្ត្រី
 • កត្តារារាំងដោយសារវប្បធម៌ និងកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ត្រូវធ្វើដោយមានការដាក់សម្ពោធពីក្រុមគ្រួសារ
Makara and lady making products - photo from front.jpg

តើហេតុអ្វីយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទាំងនេះ? 
ការវិនិយោគលើស្ត្រីមានន័យថាការវិនិយោគទៅលើគ្រួសារទាំងមូល។ ស្ត្រីមានលទ្ធភាពច្រើនជាងបុរសក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់កូនៗ ដូចជាសុខភាពនិងការអប់រំដែលការងារទាំងនេះហើយវានឹងបង្កើតឱ្យមានធនធានមនុស្សសម្រាប់អនាគតកាន់តែច្រើន។ តាមការសិក្សា ស្ត្រីបានយក 90% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ទៅផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ស្រ្តីបានចូលរួមក្នុងការគាំទ្រដល់ស្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ផងដែរ។ តាមរយៈការចូលរួមនេះវាបានបង្កើតផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដល់គ្រួសារ និងសង្គម។ 

អី្វដែលសំខាន់បំផុត បើយើងនៅតែបន្តក្នុងការគាំទ្រដល់សហគ្រិនស្រីនោះមានមានន័យថា 50% នៃប្រជាជនសរុបកំពុងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស។ ស្រមៃមើលថា បើសិនកម្រិតនៃការអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីមានភាពដូចគ្នាទៅនឹងបុរសបច្ចុប្បន្ន នោះផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានជាច្រើននឹងកើតមានឡើង! 

DSC_0044.JPG

តើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សហគ្រិនស្ត្រី?

យើងអាចចាប់ផ្តើមពីការអប់រំខ្លួនយើងអំពីការរើសអើងយេនឌ័រដែលស្ត្រីប្រឈមក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងអាជីវកម្ម។ ដូចជាអាន និងសិក្សាបន្ថែមពីសមភាពយេនឌ័រ។ 
ស្ត្រីចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីធ្វើការងារផ្ទះនិងមើលថែកូន ដូច្នេះពួកគាត់មិនមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីផ្តោតលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទេ។ ដូច្នេះសូមបុរសគ្រប់រូបជួយសម្រាលការងារភរិយាផង ហើយលើសពីនេះ សូមចូលរួមក្នុងការ
លើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រពួកគាត់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគាត់។ យើងត្រូវតែជឿជាក់លើកម្លាំង និងភាពក្លាហានរបស់របស់ស្ត្រីលើការវិនិយោគក្នុងមុខជំនួញរបស់ពួកគាត់។
 

សម្រាប់សហគ្រិនដែលបានអានអត្ថបទនេះហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មបន្ថែម ហើយត្រូវការការគាំទ្រពីសហគ្រិនស្ត្រីដទៃទៀត។ សូមដាក់ពាក្យមកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មនៅ សីុ អិុនវេសមិន 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី

ហេតុផល 5 ដែលសហគ្រិនស្ត្រីគួរចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មនៅ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments)

 រូបភាពពីថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មខ្នាតតូច វគ្គ 3 ឆ្នាំ 2017

រូបភាពពីថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មខ្នាតតូច វគ្គ 3 ឆ្នាំ 2017

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាជីវកម្មខ្នាតតូចប្រមាណជាង ៦៥ % ត្រូវបានដំណើរការដោយស្ត្រីតាមប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការ ខណៈដែលបុរសភាគច្រើនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាម្ចាស់សហគ្រាសខ្នាតធំដែលមានការចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការ។ កត្តាដែលសហគ្រិនស្ត្រីមិនទាន់អាចពង្រីកអាជីវកម្មបានល្អប្រសើរ និង ធំ ដូចបុរស ក៏ព្រោះតែកង្វះការគំាទ្រពីក្រុមគ្រួសារ ចំណេះដឹង អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ដើមទុន ការសម្របសម្រួលតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ និង បណ្តាញគាំទ្រអាជីវកម្មជាដើម។ អាស្រ័យហេតុនេះ សហគ្រាសសង្គម ស៊ី អ៊ិនវេសមិន មាន ចក្ខុវិស័យ និង គោលដៅយ៉ាងជាក់លាក់ក្នុងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់សហគ្រិនស្ត្រីដើម្បីជាកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ពួកគេឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការ ដោយពាំនំាមកនូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមក្នុងហេតុផលដូចខាងក្រោម៖

១.ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ(Training Skills): ជាការពិតណាស់ សហគ្រិនស្ត្រីខ្នាតតូចភាគច្រើនពុំសូវបានចាប់អារម្មណ៍ និង មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆក់យកឪកាសក្នុងការសិក្សាបន្ថែមពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះទេ។ ដោយទ្បែកនៅស៊ី យើងគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីជាមុនសិន មុននឹងឈានដល់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីក្រុមគ្រួសារ និង សហគមន៍របស់ពួកគាត់។

២.ការប្រឹក្សាយោបល់ជាក្រុម និង ផ្ទាល់ខ្លួន (Peer and Personalized Mentoring): ក្រៅពីការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញទន់ និង រឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន សហគ្រិនស្ត្រីរបស់យើងក៏ទទួលបានការលើកចិត្ត និង ការប្រឹក្សាយោបល់រាល់បញ្ហាដែលកើតមានចំពោះពួកគេ រឺ នៅក្នុងអាជីវកម្ម ដោយរៀននូវជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ផងដែរ។

P3241476.JPG

៣.ការកសាងបណ្តាញសហគ្រិនស្ត្រីទ្រង់ទ្រាយធំ (Alumni Network): ខណៈដែលកំពុងសិក្សា និង ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង សហគ្រិនស្ត្រីទំាងអស់មានឱកាសជួបបណ្តាញសំខាន់ៗ និង កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយសហគ្រិនស្ត្រីដ៏ជោគជ័យផ្សេងទៀត។ យើងជាសហគមន៍មួយសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីដែលត្រូវការគាំទ្រ និង ការលើកស្ទួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជម្រុញឲ្យមានការរីកចម្រើនតាំងពីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម រហូតដល់ ក្លាយជាអាជីវកម្មផ្លូវការ។

៤.ការបង្កើនប្រាក់ចំណូល និង ឱកាសការងារ ( Sale Increase and Employment Creation):  ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែមានគោលដៅលក់ឲ្យបានច្រើន ដូច្នេះយើងក៏បង្ហាត់បង្រៀនម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទីផ្សារ និង ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីជួយឲ្យមុខរបររបស់ពួកគាត់អាចពង្រីកខ្លួនបាន និង មានលទ្ធភាពជួលមនុស្សបានកាន់តែច្រើនផងដែរ។

៥.ការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី រឺ ឱកាសវិនិយោគទុន ( Loan and Investment Opportunities): ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅ ស៊ី សហគ្រិនស្ត្រីរបស់យើងត្រូវលើកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មដែលអាចជាការវិនិយោគទុន រឺ កម្ចីសុទ្ធសាធពីបណ្តាញសហគ្រិនភាពដ៍ធំរបស់យើង។
ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យដាក់ពាក្យមកកាន់ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments)នៅថ្ងៃនេះ

សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ

សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ វិច្ឆិកា 2017

កញ្ញា កង សំណាង

នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ Khmer Creation

អតីតសិក្ខាកាមនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅ សីុអិុនវេសមិន

P1000105 copy.jpg

កញ្ញា កង សំណាង បានផ្តួចផ្តើម និងបង្កើតសហគ្រាសសង្គម Khmer Creation នេះបានរយៈពេល 9 ឆ្នាំហើយ។ Khmer Creation បង្កើតជំនាញនិងឱកាសការងារទៅដល់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីចញ្ចឹមគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពប្រសើរជាងមុន។ កញ្ញា សំណាង បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ សីុអិុនវេសមិន (SHE Investments) ក្នុងឆ្នាំ 2016 ដោយគាត់ចង់អភិវឌ្ឍនជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និង អាជីវកម្មឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចំរើនទៅមុខកាន់តែប្រសើរ។ ហើយក្តីសុបិន្តចុងក្រោយរបស់គាត់គឺ "ធ្វើការជាមួយស្ត្រីឲ្យបានកាន់តែបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីជួយពួកគាត់ចេញពីភាពក្រីក្រតាមរយៈការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមួយច្បាស់លាស់"។

កញ្ញា សំណាង ត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយក្រុមការងារ SHE អំពីការរីកចម្រើននិងបញ្ហាប្រឈមនៃដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments)។ តោះមកអានបទសម្ភាសន៍របស់ សំណាង ទាំងអស់គ្នា

សំណួរ: តើកញ្ញាស្គាល់ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments) តាមរយៈណាដែរ?

ចម្លើយ: ខ្ងំុស្គាល់ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments) តាមរយៈ នាយកគ្រប់គ្រង និង ក្រុមព្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្ងំុ។

សំណួរ: ហេតុអ្វីកញ្ញាសម្រេចចិត្តចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅសីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments)?

ចម្លើយ: ប្រធានរបស់ខ្ងំុបានណែនាំខ្ងំុឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ព្រោះគាត់លឺថាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីការពង្រីក និងធ្វើអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែជោគជ័យ។ ហើយខ្ងំុគិតថាវាជាអ្វីដែលខ្ងំុចង់បាន ដូចនេះហើយទើបខ្ងំុសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួម។

DSCF0242 copy.jpg

សំណួរ: តើមានអ្វីខ្លះដែលបានផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments)?

ចម្លើយ: ចាប់តាំងពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅ SHE ជំនាញបង្កើតបណ្ដាញរបស់ខ្ងំុមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំបានទទួលការគាំទ្រការប្រឹក្សាយោបល់អំពីការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងមុនផងដែរ។ ការទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ ច្រើន។ វាជាការល្អក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម ព្រោះថានៅពេលយើងមានបញ្ហាជាប់គាំងដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញយើងមានអ្នកដែលអាចប្រឹក្សានឹងជួយជំរុញយើងក្នុងការដោះស្រាយបាន ហើយការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តក៏សំខាន់ដែរ។ 

សំណួរ: កញ្ញាអាចប្រាប់យើងបានទេថាឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែលកញ្ញាជួបប្រទះ ហើយកញ្ញាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីយកឈ្នះវា?

ចម្លើយ: មុនពេលចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments) ខ្ងំុមានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ SHE ហើយខ្ងំុបានរៀនពី “វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក”។ SHE បានបង្រៀនពីវីធីនៅក្នុងការនិយាយជាមួយបុគ្គលិក និងការតាមដានការងារបន្ទាប់ពីយើងផ្ទេរការងារឲ្យបុគ្គលិកយើង។

សំណួរ: តើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍ ក៏ដូចជាដំបូន្មានអ្វីដែលចង់ផ្តាំផ្ញើទៅកាន់ស្ត្រីដែលមានបំណងចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម?

ចម្លើយ: អ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនជាមុន មុននឹងបើកអាជីវកម្ម ព្រោះថាយើងនឹងជួបឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងអាចនឹងងាយចុះចាញ់។ ខ្ងំុនិយាយបែបនេះ មិនមែនទម្លាក់ទឹកចិត្តអ្នកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទេ ខ្ងំុគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកត្រៀមខ្លួនជាមុនជាមួយបញ្ហាដែលនឹងកើតមានឡើង។ ហើយខ្ងំុជឿជាក់ថាអ្នកអាចធ្វើបាន មិនថាមានបញ្ហាអ្វីកើតមានឡើងក៏ដោយ។ ដំបូន្មានចុងក្រោយ មុននឹងបើកអាជីវកម្មអ្នកគួរដឹងថាខ្លួនមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រង និង មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ។ បើមិនមានអ្នកអាចចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង។

DSCF0243 copy.jpg

សំណួរ: សូមរៀបរាប់ពាក្យបីម៉ាត់ដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់កញ្ញាពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្ម សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments)?

ចម្លើយ: ការបើកចិត្តទូលាយក្នុងការស្តាប់មតិយោបល់ និងរៀនអ្វីដែលថ្មីពីអ្នកដទៃ ការប្រឹក្សាយោបល់ពេលដែលអ្នកមានបញ្ហា និង ការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនយើង។

សំណួរ: តើកញ្ញានឹងណែនាំសហគ្រិនដទៃទៀតឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments) ដែរឬទេ?

ចម្លើយ: ចាស៎ ប្រាកដណាស់! ជាពិសេសអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងអ្នកដែលមានអាជីវកម្មខ្នាតតូច។ SHE អាចជួយគាំទ្រអ្នកជាគំនិត និងយោបល់ក្នុងដែលអ្នកត្រួវការក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មអ្នកកាន់តែរីកចំរើន។

ជាចុងក្រោយសូមអរគុណ កញ្ញា កង សំណាង យ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់។ យើងពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនក្នុងការបន្តជួយគាំទ្រគាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់គាត់។ 

តើអ្នកមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និង ក្លាយជាសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យដែរឬទេ? បើសិនជាអញ្ជឹងមែនដាក់ពាក្យមកកាន់ សីុ អិុនវេសមិន (SHE Investments) ថ្ងៃនេះ។ 

 

ENTREPRENEUR OF THE MONTH

Entrepreneur of the Month – October 2017

Kang Samnang

Managing Director, Khmer Creation

Alumni, SHE Incubator Program 2016

DSCF0242 copy.jpg

Kang Samnang has been operating Khmer Creations for about nine years. Khmer Creations generates skills and income for their employees, enabling them to have a brighter future. Samnang joined the SHE Incubator in 2016 to further develop her business management skills and be able to grow her businesses. Her ultimate goal is to “work with more women in the community to lead them from poverty into a bright future.” Samnang was interviewed by SHE team on her progress and challenges of running her business post-graduating the SHE program.

How did you hear about SHE Investments?

I heard about SHE from my director and advisor.

Why did you decide to join?

I decided to join SHE to learn more about how to operate my business and how to improve and develop it further.

P1000105 copy.jpg

What are some of the changes in your business since you graduated from SHE’s program?

Since graduating from SHE’s Incubator Program, I’ve been able to build a better network, and I have received a lot of support from advisors about running my business.

Tell us about a challenge that you faced and how you overcame that challenge?

My biggest challenge was Human Resource Management – I had a lot of conflicts with the staff. But I have learned to calm myself during these situations so that I won't make rash decisions.

DSCF0245 copy.jpg

What would be your advise to women who want to start their own businesses?

Be mentally prepared, don’t work with friends or relatives, be strong in making decisions, and work on your management skills.

In three words, what did the program bring you?

Be more open. Share my business with others. Self-reflection

In 1 sentence, how did the program change your life or business?

Since the program ended, I could say that I am now more open to people I meet.

Would you recommend SHE’s program to others?

I would recommend SHE to a starter or small business. SHE can help and mentor them regarding what it requires to do the business.

Thank you, Samnang for sharing your story with us today. We are proud to support women like you to scale your business and create a positive impact in your community. 

 Would you like to be the next amazing woman to graduate from our program? If yes, apply now for our Incubator program

សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ សីហា

អ្នកស្រី យឿន ចាន់ធូ

ម្ចាស់អាជីវកម្ម ប្រេងដូងសញ្ញាទេវតា

អតីតសិក្ខាកាម សីុ អិុនវេសមេន

មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកស្រី ចាន់ធូ បានដំណើរការអាជីវកម្ម ប្រងដូងសញ្ញទេវតារយៈពេល 14 ខែហើយ។ នៅកំឡុងពេលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគាត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត ការគាំទ្រជាច្រើនពីសហគ្រិនស្ត្រីផ្សេងទៀត និង អ្នកសម្របសម្រួលនៅ សីុ អិុនវេសមិន ក៏បានជួយជំរុញឲ្យគាត់ខិតខំ ពុះពាររហូតដល់គាត់សម្រេចនៅក្តីស្រមៃអាជីវកម្មរបស់គាត់។ នៅឆ្នាំ ២០១៥ គាត់បានចូលរួមសន្និបាតដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំរបស់ សីុ អិុនវេសមិន។ ហើយ គាត់បានដាក់ឈ្មោះដើម្បីប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញពីគំនិតអាជីវកម្មរបស់គាត់។ នោះគឺជាលើកទីមួយរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈនៅមុខមនុស្សជាច្រើន។ នៅក្នុងការប្រកួតនោះអ្នកស្រី ចន្ធូបានធ្វើបទបង្ហាញពីអត្ថប្រយោន៍នៃការធ្វើប្រើប្រាស់ប្រេងដូងចំពោះសុខភាព និង សម្រស់។ ដោយការមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ និង ជំនឿជឿជាក់លើផលិតផលដែលផលិតដោយដៃរបស់សហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរ បានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជ័យលោភីលេខ ១ នៅក្នុងការប្រកួត។ ថ្វីត្បិតបើអ្នកស្រីបានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់អ្នកស្រីមួយកម្រិត ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមិនឈប់ត្រឹមនេះនោះទេ អ្នកស្រីមានក្តីស្រមៃក្នុងការពង្រីកទីតាំង និង ជួយលើកស្ទួយផលិតផលដែលផលិតដោយដៃស្ត្រី។ 

ថ្មីៗនេះ ក្រុមការងារ សីុ អិុនវេសមិន បានចុះទៅសម្ភាសន៍ អ្នកស្រី ចាន់ធូ បន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ តោះសូមមកអានទាំងអស់គ្នា ថាតើបទសម្ភាសន៍នោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណាដែរ?

សំណួរ: តើអ្នកស្រីស្គាល់ សីុ អិុនវេសមិន តាមរយៈណាដែរ?

ចម្លើយ: ខ្ងំុស្គាល់ សីុ អិុនវេសមិន តាមរយៈមិត្តភក្ត័ និង គេហទំព័រ សីុ អិុវេសមិន។ 

សំណួរ: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្រេចចិត្តចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ សីុ អិុនវេសមិន?

ចម្លើយ: ពីព្រោះខ្ងំុគិតថាវាជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្ងំុឲ្យមានការរីកចំរើន។ 

សំណួរ: តើអ្នកស្រីអាចប្រាប់យើងបានទេថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអ្នកស្រីប្រឈម

ចម្លើយ: កាលពីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ខ្ងំុស្នាក់នៅជាមួយមិត្តរបស់ខ្ងំុ វាមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការផលិតផលប្រេងដូង។ ជាងនេះទៅទៀត ខ្ងំុមិនមានប្រាក់ទុនគ្រប់គ្រាន់ ហើយខ្ងំុថែមទាំងមិនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម។ 

 ផលិតផលប្រងដូងដែលផលិតដោយ អ្នកស្រី ចាន់ធូ

ផលិតផលប្រងដូងដែលផលិតដោយ អ្នកស្រី ចាន់ធូ

សំណួរ: បន្ទាប់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មនៅ សីុ អិុនវេសមិន តើមានអ្វីខ្លះផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាជីវិតអ្នកស្រីផ្ទាល់? 

ចម្លើយ: បន្ទាប់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មនៅ សីុ អិុនវេសមិន ខ្ងំុមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើន។ ខ្ងំុមានទំនុកចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្ពស់ជាងមុន ហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀត ខ្ងំុបានសម្រេចក្តីស្រមៃដែលខ្ងំុចង់មានទីកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផលិតប្រេងដូង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ងំុបានបង្កើនការលក់ តាមរយៈការប្តេជ្ងាចិត្តលើការកត់បញ្ជីចំណូលចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយធ្វើការវិភាគលើវា។ 

សំណួរ: តើអ្នកស្រីមានដំបូន្មានអ្វីចង់ផ្តល់ទៅស្ត្រីដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម?

ជាដំបូង ខ្ងំុសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីដែលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មកំុបោះបង់ចោលនៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួន។ អ្នកត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯង មិនត្រូវរាថយជាដាច់ខាតមិនថាមានឧបសគ្គអី្វកើតឡើងក៏ដោយ។ ជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនោះអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យ។ មួយវិញទៀត ខ្ងំុសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្វែងរកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលណាមួយដែលអ្នកគិតថាវាត្រូវនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវាល្អណាស់សម្រាប់អ្នកក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែម និង ការបង្កើតបណ្តាញ។ លើសពីនេះទៅទៀត ពេលដែលអ្នកមានចម្ងល់ ឬ ជួបបញ្ហាអ្វីមួយអ្នកអាចស្វែងរកនរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់មានបញ្ហាស្រដៀងអ្នកដើម្បីពិភាក្សាគ្នា ព្រោះនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មនៅ សីុ ខ្ងំុបានជួបជាមួយសហគ្រិនស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យផ្សេងទៀតដែលវាជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្ងំុក្នុងការពីភាក្សា ក៏ដូចជាពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងជំុវិញគំនិតអាជីវកម្ម។ ហើយពួកយើងតែងតែសហការ និង លើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។ 

 ប្រងដូងសុទ្ធ 100% ដែលផលិតដោយដៃសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរ

ប្រងដូងសុទ្ធ 100% ដែលផលិតដោយដៃសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរ

សំណួរ: សូមអ្នកស្រីរៀបរាប់នូវពាក្យបីម៉ាត់ដែលចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ សីុ អិុនវេសមិន

ចម្លើយ: សុភមង្គល កម្លាំងចិត្ត និង ការលើកទឹកចិត្ត 

សំណួរ: តើអ្នកណែនាំកម្មវិធីរបស់ សីុ អិុនវេសមិនទៅអ្នកដទៃទេ?

ចម្លើយ: ប្រាកដណាស់ខ្ញុំនឹងណែនាំស្ត្រីដ៏ទៃទៀតឱ្យចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយនេះ។

ជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកស្រី យឿន ចាន់ធូ យ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់។ យើងពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនក្នុងការបន្តជួយគាំទ្រគាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់គាត់។ 

ដើម្បីចុះឈ្មោះមកកាន់វគ្គសិក្សាយើងសូមចូលទៅកាន់លីងនេះ https://www.sheinvestments.com/apply-/

 

 

 

 

Entrepreneur Of The Month

Entrepreneur of the Month – August 2017

Yern Chantou, Owner Tevada Coconut Oil

Alumni, SHE Incubator Program 2016

Yern Chantou has been operating her business, Tevada Coconut Oil, for 14 months now. In 2015, Chantou joined the SHE Conference, where she pitched her business idea. Knowing how beneficial coconut oil was for health, Chantou wanted to sell pure virgin coconut oil as a way to promote healthy living in Cambodia. Inspired by the incredible women entrepreneurs at the SHE Conference, Chantou spoke publically for the first time about her business idea. Over the next year, Chantou joined the SHE Incubator Program and received the support and encouragement she needed to kick-start her business. Today, she is well on her way of fulfilling her dreams by growing her business. Eventually, she wants to open her own shop and employ other Cambodian women who have face similar life struggles as her.

The following interview was conducted by SHE team 12 months after Chantou graduated from SHE Incubator Program.

How did you hear about SHE?

I heard about the program through a friend and the website.

Why did you decide to join?

I thought it was a great opportunity and would be very useful for me to develop my skills.

Tell us about a challenge that you faced and how you overcame that challenge?

I used to live with a housemate so it was hard to make my products in the house. I didn’t have enough capital to get my own place or start my business. I also lacked confidence and didn’t know a lot about managing a business.

What are some of the changes in your business since you graduated from SHE’s program?

I am a lot stronger now. I run my own business, I can afford to live by myself because I earn enough to support myself and also save some money. I am also more outgoing and confident now.

What would be your advise to women who want to start their own businesses?

I want the Cambodian women to go join a business training course because it is really important to start a business and to learn how to plan your business, how to manage your business and how to develop personally. My advise would be to believe in yourself, because in the business world you will most likely face a challenge, so you have to be strong and fight for your dreams, and you will succeed.

In three words, what did the program bring you?

Happiness, strength and encouragement.

Would you recommend SHE’s program to others?

Of course!

Thank you Chanthou for sharing your story with us today. We are proud to support women like you to scale their business and create a positive impact in their community. 

 

 

 

 

Women in business in Cambodia

Take the quizz to find out!-3.png

Women in Cambodia own 55% of private businesses – yet the vast majority of these are located in the informal sector where they have little opportunity to scale and grow. From the small-medium enterprise level up (where all the profit lives) it continues to be a man’s world. Women-run businesses account for only 40% of total business revenue and 51% of total business profit. 51% of women’s businesses only engage one person, and 96% four or fewer people. 

 

So what keeps Cambodian businesswomen from entering the profitable business sphere? 

Some of the barriers facing women entrepreneurs in Cambodia are: 

 • Lack of education
 • Lack of business training 
 • Lack of financial management skills or training 
 • Lack of access to financial capital and investment
 • Lack of support in their business ventures
 • Cultural barriers and gender-specific obligations and duties

 

Why should we care? 

Investing in women means investing in the entire household. Women are more likely than men to invest more resources in their children’s needs, such as health and education, which creates a more productive future generation. It is estimated that women will reinvest 90% of their revenue into their families. Not only, women are more likely to invest in their families, they are also more likely to support other women in their communities, creating social impact. In a larger scale, supporting women entrepreneurs will increase the national education level, by improving the sanitation and nutrition inside the country. 

Perhaps most importantly, when we don’t support female entrepreneurs, then only 50% of the population is fully participating in, and contributing to, the economic development of a country. Imagine if women were able to scale their businesses to the same degree as men currently are, and the larger impact this could create! 

 

What can we do to support the women entrepreneurs in our lives? 

 • We can start by educating ourselves on gender-specific discrimination that women face in their personal and professional lives.
 • We can spend more time helping around the house so they have more time to focus on their businesses 
 • We can encourage and support them to pursue their goals 
 • We can believe in their strength and courage and invest in their businesses

សហគ្រិនឆ្នើមប្រចាំខែ កក្កដា

អ្នកស្រី ខៀវ ធីតា, ជាម្ចាស់សហគ្រាស និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Solar Green Energy Co., Ltd.
 

អ្នកស្រី ខៀវ ធីតា ជាសហកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុន Solar Green Energy Co., Ltd. រួមជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រី។ អ្នកស្រីបានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអស់រយៈពេលជាង 12 ឆ្នាំហើយបានបង្កើនអាជីវកម្ម និងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីផងដែរ។ អ្នកស្រីបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មធ្យមរបស់ សីុ (SHE's Accelerator Program) នៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ដើម្បីរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ និងទទួលបានជំនាញថ្មីដើម្បីកែលម្អនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រី។ ក្រុមការងាររបស់ សីុ បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រី ខៀវ ធីតា ក្រោយពីគាត់បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាបានរយៈពេល ៦ខែ ដូច្នេះសូមមកមើលទាំងអស់គ្នាពីបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែលគាត់បានផ្លាស់ប្តូរក្នុងអំទ្បុងពេល និង ក្រោយពេលចប់ពីកម្មវិធី សីុ។

សំណួរ: តើអ្នកស្រីស្គាល់ SHE តាមរយៈណាដែរ?

ចម្លើយ: ខ្ញុំបានស្គាល់ SHE ពីមិត្តម្នាក់ដែលខ្ងំុបានស្គាល់គាត់នៅពេលខ្ងំុចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយ។ គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចចូលរួមបាន។ បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវអំពីកម្មវិធីទាំងអម្បាលប៉ុន្មានដែលគាត់បានប្រាប់ ខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មធ្យម (SHE Accelerator Program)ព្រោះខ្ញុំគិតថាវាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត។
 

សំណួរ: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្រេចចិត្តចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ SHE?
 

ចម្លើយ: ខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មថ្នាក់មធ្យមនៅ សីុ (SHE Accelerator Program) ពីព្រោះខ្ញុំចង់រៀនពីរបៀបអភិវឌ្ឍចក្ខុវិស័យ និងការស្វែងរកគុណតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំក៏ចង់មានជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដ៏ជាក់លាក់ដើម្បីកែលម្អអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរ។

សំណួរ: តើអ្នកស្រីមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីចាប់តាំងពីអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីរបស់ SHE?
 

ចម្លើយ: ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីរបស់ SHE ខ្ញុំបានបង្កើនការលក់របស់ខ្ញុំ ហើយឥឡូវខ្ងំូមានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ងំុ។ លើសពីនេះ ខ្ញុំក៏បានរៀនពីការផ្ទេរការងារដល់ក្រុមរបស់ខ្ញុំ របៀបនៃតាមដានការងារជាមួយពួកគាត់ និងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្ញុំឱ្យបានប្រសើរជាងមុន។ ការអភិវឌ្ឍជំនាញគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឱ្យក្រុមរបស់ខ្ញុំ និងក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការល្អប្រសើរជាងមុន។

សំណួរ: តើអ្នកស្រីអាចប្រាប់យើងបានទេថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអ្នកស្រីប្រឈម ហើយអ្នកស្រីអាចយកជំនះបញ្ហាទាំងនោះបាន?
 

ចម្លើយ: ក្រុមហ៊ុនចាស់ និងឃ្លាំងផ្ទុកសំភារៈវាមានលក្ខណៈតូចហើយវានៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃ។ ខ្ញុំចង់បង្កើនផលិតផល បុគ្គលិក និងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វះមូលធនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។ នៅឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តធ្វើផែនការនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ ដោយមានការគាំទ្រពីស្វាមីខ្ញុំ និងដំបូន្មានពីមិត្តភក្តិដែលជាម្ចាស់ជំនួញដូចគ្នាឥឡូវខំ្ងុអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំដោយខ្ងំុអាចរកបានទីតាំងថ្មីផ្ទាល់ខ្លួន។ ឥឡូវនេះវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពីព្រោះការិយាល័យរដ្ឋបាល និងឃ្លាំងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្មានទេ។ ហើយការចំណាយរបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ចុះព្រោះខ្ញុំមិនត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះទៀតទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួញនៅតែបន្តហើយខ្ញុំត្រូវខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំ។

 

សំណួរ: តើគម្រោងអនាគតរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីគឺជាអ្វី?
 

ចម្លើយ: ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអ្នកវិនិយោគដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ បង្កើនការលក់ និងបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ខ្ញុំក៏ចង់
ផ្តល់ភ្លើងបំភ្លឺថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែលមិនទាន់មានថាមពលអគ្គីសនីទៅដល់។ ខ្ងំុគិតថាការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យវាល្អព្រោះវាជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកបរិស្ថានក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច។

សំណួរ: តើអ្នកស្រីមានដំបូន្មានអ្វីចង់ផ្តល់ទៅស្ត្រីដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម?


ចម្លើយ: ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមួយដោយខ្លួនឯងខំ្ងុសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយជាមួយស្វាមី (បើសិនជាអ្នកមាន) និងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកព្រោះការគាំទ្រពីគ្រួសាររបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលអ្នកកំពុងដំណើរការដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យ។ ដំបូន្មានផ្សេងទៀតគឺថាយើងគួរជៀសវាងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មណាដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងការធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ។ សូមធ្វើអាជីវកម្មណាដែលយើងអាចជួយដល់សង្គម និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍។  លើសពីនេះទៀតបើសិនអ្នកចង់ឲ្យអាជីវកម្មអ្នកមានលក្ខណៈរលូនខ្ងំុសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនណាមួយដែលអ្នកគិតថាអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មអ្នករីកចំរើន និងរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីគំរោងអាជីវកម្មអ្នក។ សម្រាប់ចំណេះដឹងគឺវាតែងតែមានអ្វីថ្មីជានិច្ចហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ងំុផ្ទាល់ខំ្ងុមិនដែលឈប់ស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗឡើយព្រោះខ្ងំុតែងតែចង់អភិវឌ្ឍខ្លូនឲ្យកាន់តែប្រសើរជានិច្ច។  

សំណួរ: សូមអ្នកស្រីរៀបរាប់នូវពាក្យបីម៉ាត់ដែលចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ SHE

ចម្លើយ: ទំនុកចិត្ត ការគាំទ្រ និង ភាពរីករាយ

សំណួរ: តើអ្នកណែនាំកម្មវិធីរបស់ SHE ទៅអ្នកដទៃទេ?

ចម្លើយ: ប្រាកដណាស់ខ្ញុំនឹងណែនាំស្ត្រីដ៏ទៃទៀតឱ្យចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយនេះ។

ជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកស្រី ខៀវ ធីតា យ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់។ យើងពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនក្នុងការបន្តជួយគាំទ្រគាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់គាត់។ 

ដើម្បីចុះឈ្មោះមកកាន់វគ្គសិក្សាយើងសូមចូលទៅកាន់លីងនេះ https://www.sheinvestments.com/apply-/

 

Entrepreneur of the Month

Our entrepreneur of the month: JULY

Kheav Thida, Co-Owner and Manager of Solar Green Energy Co., Ltd.

Alumni of SHE’s Accelerator, 2016

Kheav Thida co-owns the Solar Green Energy Co., Ltd. along with her husband. She has been managing the business for over 12 years and has increased her business and her revenue over the years. She joined SHE’s Accelerator Program in 2016 to learn how to better manage her business and gain new skills to improve and expand her business. 

 

How did you hear about SHE? 

I heard about SHE at a networking event. One of the people I met at the event told me about several training programs that I could join. After a little bit of research I choose SHE Accelerator as I thought it was the most interesting. 

 

Why did you decide to join? 

I decided to join SHE Accelerator, because I wanted to learn how to develop the vision and value of my company. I also wanted to gain personal development skills to improve my business. 

 

What are some of the changes in your business since you graduated from SHE’s program? 

Since graduating from SHE’s program, I have increased my sales, bought new land where I moved my business. I also learned how to delegate tasks to my team, follow-up with them, and manage my time better. Developing my supervisory skills has made my team more efficient. 

 

Tell us about a challenge that you faced and how you overcame that challenge? 

The place where I conducted my business was very small and it was far away form my home so it was hard to manage on a daily basis. I wanted to increase my products, increase my staff and my revenue, but I lacked capital to expand my business. In 2016, I decided to make a plan and solve this problem. With the help from my husband and advice from friends who owned businesses, I was able to buy new land and move my business to the new location. Now, it is easier for me to manage the company because the administration office and warehouse are close to each other. And my costs have gone down because I no longer have to pay rent as I own the land. However the business is still in progress and I need to work harder to reach my goals. 

 

What is your future plan for your business? 

I am currently actively searching for investors to expand my business, further increase my sales, and create more employment for Cambodians. I also want to provide more solar energy powered lights to Cambodians as it is more sustainable and helps with environmental efforts of reducing CO2 emission. 

 

What would be your advise to women who want to start their own businesses? 

If you want to start your business, my advise would be to discuss your idea with your husband and family members, because the support of your family is very important when it comes to running and growing your business. I also would advise to avoid doing harm to people just to make money. Be more socially conscious and actually solve a problem in the community and make people’s lives easier. On a practical note, join a training program because there are constantly new things to learn that could improve your business. 

 

In three words, what did the program bring you? 

Confidence, support, and happiness

 

Would you recommend SHE’s program to others?

Sure, I would recommend women to join the program. 

 

Thank you Thida for sharing your story with us today. We are proud to support women like you to scale their business and create a positive impact in their community. 

5 reasons why you should join the #50WomenProject

 

The 50 Women Project will provide 50 scholarships for women entrepreneurs in Cambodia to participate in the SHE business programs.

Those women will be supported through training, mentoring and access to financing to help them scale their businesses and create deep impact for their communities.

To support this project we are looking for entrepreneurs, industry professionals, and women (or men) passionate about supporting other women.

 

Here are the 5 reasons why you should join the 50 Women Project:

 

1. Support very motivated Cambodian women entrepreneurs!

Sreymao, one of our SHE graduate and entrepreneur explains, “Women in Cambodia are not valued in business because they are expected to only have a micro-business. No one supports women or give them ideas to start business. In my opinion, if you give an opportunity to a woman, I think they can succeed in business. I really want to change the concept in Cambodia that women cannot be successful. I want to challenge myself to always improve. Since studying at SHE, I have double my income per day.”

 

2. Let Cambodian women know that another woman (or man) somewhere has believed in them enough to invest in them to reach their potential. 

Jay, NGO worker and 50 Women Project supporter says: 

“The idea of women supporting women benefits all women and also demonstrates what a powerful force women can be when we act together to empower and support each other. When you empower a woman and show her she has value, you can transform her life.“

 

3. Investment in women has greater positive impact for the community as a whole. 

Amy, social worker and supporter of the 50 Women Project thinks thats “it’s important to support other women because it’s on us. It’s our power, it’s our bodies, it’s our lives, it’s our purpose. I wanted to be part of this project because I see the power in the women in Cambodia. I see them changing the country. I see them changing the world.“

 

4. Women’s workforce is under-utilised in every country and small businesses can have large and positive ramification for the country. So you are not just supporting women entrepreneurs but also supporting Cambodia’s development. 

Sally, entrepreneur and 50 Women Project supporter:

“I support other women in business because I believe that women have an excellent balance of intelligence, thriftiness and compassion. I also believe that the women’s workforce is under-utilised in almost every country and that small businesses can have large and positive ramifications on the economy.“ 

 

5. Donations are Tax deductible. 

Russel Boyd, Owner of Nathan Contractors and supporter of the 50 Women Project explains “My company is sponsoring 5 Cambodian women as part of the 50 Women Project, it’s great for my team to know that we are contributing to a great cause and tax deductible is always a bonus.”

 

So if you are looking for a cause to support, get involved and join the 50 Women Project here: https://sheinvestments.raisely.com/