សន្និបាត SHE ឆ្នាំ ២០១៨ នឹងវិលត្រឡប់មកជាសាជាថ្មីម្តងទៀតហើយ។ នេះគឺជាសន្និបាតលើកទី ៤ ហើយវាគឺជាកម្មវិធីអបអរដល់សហគ្រិនស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយមានការគាំទ្រពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺ Prince Finance និងក្រុមហ៊ុន Pi Pay ទើបសន្និបាតនេះនឹងក្លាយជាកម្មវិធីអបអរដ៏ធំបំផុតនៃភាពជាសហគ្រិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សន្និបាតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ ទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៦:០០ ល្ងាច ទីតាំងនៅ សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង។

SHE’s Annual Conference will return for its 4th year in celebration of Cambodia’s female entrepreneurs.  With support from our major sponsors, Prince Finance and Pi Pay, the 2018 SHE Conference will be the largest celebration of female entrepreneurship in Cambodia. The event will take place on Thursday 13th September, 2018 from 8:00am to 6:00pm at The National University of Management in Phnom Penh.

 

 
P1010298.JPG

The SHE Conference

Every year, SHE Investments organises a conference to bring together female entrepreneurs, students, governments officials and organizations to discuss women’s economic empowerment. Launched in 2018, the SHE Annual Conference is becoming the largest celebration of female entrepreneurs in Cambodia. This event is designed to be accessible for current and aspiring female entrepreneurs in Cambodia and brings together more than 150 people each year to promote and celebrate women's entrepreneurship. Our thematic this year focus on ‘Investing in Women’. From education to business, investing in women is paramount to make the Cambodian economy flourish and become more inclusive.

During this all-day event, participants will have the opportunity to engage in various activities, including:

 • A panel discussion celebrating female entrepreneurs

 • A business pitch competition to encourage female entrepreneurs to grow 

 • Interactive workshops facilitated by Cambodian experts

 • An evening networking event organised by Women in Business Cambodia

 • A marketplace showcasing SHE graduates’ products

Buy ticket through Pi Pay and GET a 50% DISCOUNT!

Regular ticket price: $5

Pi Pay Price: $2.50

You can pick up the ticket at: 

 • SHE Head Office: http://bit.ly/SHEheadoffice
 • Lot 369 - Tuol Tom Poung Branch: https://bit.ly/2Oqdcip
 • Lot 369 - BKK Branch: https://bit.ly/2Myrav2

 

To find out how you can attend, get involved in this year's SHE Conference, contact us now!

 

សន្និបាត SHE ប្រចាំឆ្នាំ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំសហគ្រាសសង្គម ស៊ី អ៊ិនវេសមិន តែងតែរៀបចំសន្និបាតដើម្បីអបអរភាពជាសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីសហគ្រិនស្ត្រីជាច្រើន មន្រ្តីរាជការ និងបុគ្គលិកមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗ។ សន្និបាតនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់និងពង្រឹងសិទ្ធអំណាចស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។ដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ នេះផងដែរ SHE បានរៀបចំសន្និបាតដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដើម្បីអបអរភាពសហគ្រិនស្រី្តនៅកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអោយសហគ្រិនស្រ្តីគ្រប់រូបបានជួបពិភាក្សាគ្នា ចែករំលែកបទពិសោធន៌ បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគ្រិនថ្មីៗ ឫបង្កើនដៃគូរពាណិជ្ជកម្មៗជាដើម។ លើសពីនេះទៅទៀត ស្រ្តីច្រើនជាង ១៥០នាក់ មកចូលរួមដើម្បីអបអរនៅក្នុងសន្និបាតនេះ ត្រូវបានលើកកម្ពស់ភាពជាសហគ្រិនស្ត្រីរៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ប្រធានបទរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះផ្តោតលើ "ការវិនិយោគជាមួយស្ត្រី" ។ ពីការអប់រំនៅសាលាដល់ការវិនិយោគបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងរបស់ស្ត្រីគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំដែលធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើននិងមានលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយ។

សន្និបាតនេះនឹងធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃដោយមានសកម្មភាពផ្សេងៗកើតឡើងដូចជា៖

 • កិច្ចពិភាក្សាជាមួយសហគ្រិនស្ត្រីជោគជ័យ

 • ការប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញអាជីវកម្មដោយមានការចូលរួមពីសហគ្រិនស្ត្រីដែលបានបញ្ចប់វគ្គអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនៅ ស៊ី អ៊ិនវេសមិន 

 • ទទួលបានឱកាសចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលា

 • កម្មវិធីបង្កើតបណ្តាញបន្ថែមជាមួយសហគ្រិនដទៃទៀតដែលរៀបចំឡើងដោយ Women in Business Cambodia

 • ការចូលរួមការតាំងពិព័រណផលិតផល

ទទួលបានការបព្ចាុះតំលៃ ៥០%ទិញសំបុត្រតាម Pi Pay 

តម្លៃសំបុត្រពេញ៖ ២០,០០០ រៀល

តម្លៃទិញតាម Pi Pay ១០,០០០ រៀល 

អ្នកអាចរកជាវសំបុត្របាននៅ 

 • ការិយាល័ SHE =: http://bit.ly/SHEheadoffice
 • Lot 369 - សាខាទួលទំពូង: https://bit.ly/2Oqdcip
 • Lot 369 - សាខាបឹងកេងកង: https://bit.ly/2Myrav2